Gebruikte methodieken


Leren Leren Methode

Uitgangspunten Leren Leren methode basistraining basisonderwijs en 12+ training

 • Leren & werken vanuit je eigen talenten
 • Gebruik maken van beide hersenhelften
 • Combineren van beeld en taal (visual-verbal memory)/bijzonder maken
 • Snellere route naar lange termijn geheugen en inzicht hierin geven.
 • Multifunctioneel (zintuigelijk).

In de verschillende sessies en/of dagdelen wordt aandacht besteed aan hoe het brein werkt, wat je brein nodig heeft en hoe deze het beste leert. Daarnaast wordt er gekeken hoe jouw kind het beste leert. Taal wordt inzichtelijk gemaakt door de structuur te doorgronden met een kleurenmethode. Vervolgens wordt taal zoveel mogelijk getekend in een mindmap. Deze specifieke mindmap wordt voorzien van taal en tekeningen in een vaste volgorde. Je kind creëert deze mindmap vanuit de eigen hersenen en weet daardoor lappen leertekst om te zetten in een behapbaar en goed te onthouden geheel. Vervolgens wordt je kind geholpen hoe te plannen richting een toets. Stress behoort tot het verleden! Ook wordt er aandacht besteed aan gedachten en gevoelens met betrekking tot schoolse zaken. Hoe daarmee om te gaan. Welke gedachten zijn helpend en welke niet?

In de basisschoolvariant wordt er aandacht besteed aan de tafels, lastig te onthouden woorden/letters/klanken, spreekbeurt en boekverslag. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van leren met je lijf waarbij beide hersenhelften geactiveerd worden en de lesstof veel beter beklijfd.

Ik leer anders

De “Ik leer anders”-methodiek geeft de lesstof een vaste plek in het vaak chaotische hoofd van de beelddenker. De lesstof is “opgeborgen”per categorie en is daardoor makkelijk terug te vinden. Door een specifieke werkwijze, kan je kind letterlijk de spellingswoorden of tafels zien en deze van voor naar achteren en van achteren naar voren spellen of vertellen. Dit geeft enorm veel houvast. Op basis van “trail and error” kan ik zien of deze manier voor je kind helpend is. Ik kan zowel de gehele basistraining geven als onderdelen uit deze methodiek pakken die passend zijn voor je kind.

De volledige basisstraining  “Ik leer anders” bestaat uit:

 • 4 tot 5 sessies van 1 uur
 • Doorwerken werkboek met o.a.
  • Technische lezen
  • Plus- en minsommen automatiseren
  • Tafels
  • Klokkijken
  • Spelling
  • Eventueel uit te breiden met topografie                          

Technisch Lezen

Naast de onderdelen in bovengenoemde methodieken, kan ik bij technisch lezen gebruik maken van:

 • LetterKlankStad
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen
 • Connect Lezen
 • Ralfilezen

Rekenen

Naast de onderdelen in bovengenoemde methodieken, kan ik bij rekenen gebruik maken van:

 • Zo leer je kinderen rekenen
 • Met sprongen vooruit

Spelling

Naast de onderdelen in bovengenoemde methodieken, kan ik bij spelling gebruik maken van:

 • Zo leer je kinderen lezen en spellen