Werkwijze voor thuis

Jouw kind is uniek. In zijn talenten en uitdagingen. Graag nodig ik je allereerst uit voor een intake-gesprek. In dit gesprek maak ik kennis met jou en jouw kind. Hierin leren wij elkaar een beetje kennen en hoor ik graag van jullie beiden waar je kind tegenaan loopt. Samen gaan wij op verkenning wat je kind nodig heeft en stellen hiervoor een plan van aanpak op. Hierbij is de input van je kind belangrijk. In dit plan van aanpak maak ik gebruik van onderdelen uit meerdere methodieken die het beste aansluiten bij je kind.  Dit plan stuur ik jou vervolgens toe en je kunt dit thuis rustig bekijken en laten bezinken.

Het begeleidingstraject is kortdurend. In 5 tot 8 sessies heb ik je kind vele nieuwe vaardigheden aangeleerd waarmee hij weer toegerust is om nieuwe lesstof tot zich te nemen en ook vast te houden. Ik betrek jou als ouder, zoveel mogelijk bij de begeleiding zodat je thuis ondersteuning kunt blijven geven. Daarnaast zal er, indien gewenst, contact met de leerkracht van je kind zijn om deze te informeren over de nieuw aangeleerde vaardigheden en om tips te geven hoe je kind beter begeleid kan worden in de klas. Op deze manier creëren wij met elkaar een goede inbedding waarbij het aangeleerde ook blijvend is, de zogenaamde begeleidingsdriehoek. Hierbij leren wij je kind steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren. Graag plan ik na een periode van een aantal maanden een terugkomsessie om te bekijken hoe je kind vaart bij al het geleerde en wat eventueel nog benodigd is. Het is mogelijk om de trainingen bij mij in de praktijk te doen. Desgewenst kan ik ook bij jou thuis komen, mits er een rustige ruimte beschikbaar is.