Werkwijze voor scholen

Wat kan ik voor uw school betekenen?

Ik plan graag een eerste afspraak met de IB’er en/of directeur of de verantwoordelijke leerkracht. Samen brengen wij de behoefte van school in kaart. Waar liggen de uitdagingen? Bij welke leerlingen zien wij een blijvende stagnering? Hoe kunnen wij deze behoefte clusteren? En welke training is het meest zinvol? Vervolgens schrijf ik een plan van aanpak. In dit plan van aanpak staan niet alleen de trainingen van de leerlingen opgenomen maar tevens een informatiebijeenkomst voor de betreffende leerkrachten. Hierin leren zij hun onderwijs (lees didactisch handelen)  op deze groep leerlingen af te stemmen. Ook zorg ik ervoor dat ouders de juiste informatie krijgen. Op deze manier wordt het aangeleerde ook geborgd en kan het in de klas en ook thuis toegepast worden.

Het begeleidingstraject kan zo kort en lang mogelijk ingezet worden, naar gelang de behoefte van school. Met betrekking tot de trainingen heb ik in 5 tot 8 sessies jullie leerlingen vele nieuwe vaardigheden aangeleerd waarmee zij weer toegerust zijn om nieuwe lesstof tot zich te nemen en ook vast te houden. Hierbij leer ik jullie leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren. Leerkrachten kunnen in één sessie geïnformeerd worden over de trainingen van de leerlingen en de didactiek in de klas. Graag plan ik na een periode van een aantal maanden een terugkomsessie om te bekijken hoe de leerkrachten en leerlingen varen bij al het geleerde en wat eventueel nog benodigd is.

Ook zijn er langere begeleidingstrajecten mogelijk. In dit geval gaat het om ondersteuning van de automatisering van zowel van technisch lezen als rekenen. Een aanzienlijke groep leerlingen automatiseert niet vlot genoeg. Dit brengt problemen met zich mee in de bovenbouw en zelfs in het voortgezet onderwijs. Ik help u deze groep (vaak ook verborgen) leerlingen in kaart te brengen om vervolgens de basis van deze vakgebieden opnieuw en anders aan te bieden. Na dit traject zijn de leerlingen in staat vlot te automatiseren en zie je niet alleen op het gebied van technisch lezen en rekenen verbeteringen, maar vaak werkt dit ook door in andere vakgebieden.

Je zult zien dat deze kinderen in hun kracht komen te staan en groeien. Resultaten gaan zienderogen vooruit! Wat wil een school nog meer?

Met elkaar zet uw leerling zichzelf weer in zijn kracht!